SK Testovanie INSPIRE zdrojov (Pilotná aplikácia)

Aplikácia poskytuje spoločné rozhranie pre testovanie INSPIRE zdrojov pomocou aplikačno-programového rozhrania (API) referenčneho INSPIRE validátora.Metadáta
Sieťové služby
Služby priestorových dát
Interoperabilita


Vyvíja Tomáš Kliment pre MŽP SR
Zdrojový kód na GitLab