Dashboard

Select a link on the left to view Resources.

Failing Resources

Type Name Last Check Status Response Times (seconds) Reliability
Catalogue Service (CSW) Národná vyhľadávacia služba Registra priestorových informácií
 • 2023-06-04T17:03:58Z
 • 3.46 seconds
 • Min: 0.21
 • Average: 1.67
 • Max: 5.82
Web Feature Service (WFS) INSPIRE Ukladacia Sluzba - Chranene uzemia
 • 2023-06-04T16:59:57Z
 • 2.99 seconds
 • Min: 2.5
 • Average: 4.2
 • Max: 60.96
Web Feature Service (WFS) INSPIRE PD Ukladacia služba 9,02 Územné jednotky povodia
 • 2023-06-04T16:45:54Z
 • 0.13 seconds
 • Min: 0.12
 • Average: 0.26
 • Max: 30.37
Web Map Service (WMS) MonitoringSite_external
 • 2023-06-04T16:46:55Z
 • 0.18 seconds
 • Min: 0.15
 • Average: 0.29
 • Max: 30.46
Web Map Service (WMS) SurfaceWaterBodyLine_external
 • 2023-06-04T16:49:55Z
 • 0.17 seconds
 • Min: 0.15
 • Average: 0.3
 • Max: 30.51
Web Feature Service (WFS) INSPIRE Download Service – Administrative Units
 • 2023-06-04T17:04:55Z
 • 0.5 seconds
 • Min: 0.39
 • Average: 1.81
 • Max: 19.53
Web Feature Service (WFS) INSPIRE Download Service - Geographical Names
 • 2023-06-04T17:05:55Z
 • 0.26 seconds
 • Min: 0.2
 • Average: 1.14
 • Max: 60.79
Catalogue Service (CSW) ArcGIS Server Geoportal Extension 10 - OGC CSW 2.0.2 ISO AP
 • 2023-06-04T16:53:55Z
 • 0.16 seconds
 • Min: 0.11
 • Average: 0.15
 • Max: 31.13
Web Map Service (WMS) RiverBasinDistrictSubUnits_external
 • 2023-06-04T16:53:55Z
 • 0.2 seconds
 • Min: 0.16
 • Average: 0.31
 • Max: 30.5
Catalogue Service (CSW) Národná vyhľadávacia služba Registra priestorových informácií
 • 2023-06-04T17:03:58Z
 • 3.46 seconds
 • Min: 0.21
 • Average: 1.67
 • Max: 5.82
Web Map Service (WMS) GroundWaterBody_external
 • 2023-06-04T16:56:55Z
 • 0.18 seconds
 • Min: 0.15
 • Average: 0.31
 • Max: 30.35
Web Feature Service (WFS) INSPIRE Ukladacia služba – Hydrografia
 • 2023-06-04T16:56:55Z
 • 0.28 seconds
 • Min: 0.2
 • Average: 1.13
 • Max: 21.65
Web Map Service (WMS) INSPIRE Zobrazovacia služba – Geografické názvoslovie
 • 2023-06-04T16:57:55Z
 • 0.15 seconds
 • Min: 0.1
 • Average: 0.58
 • Max: 8.5
Web Feature Service (WFS) INSPIRE PD 1,01 Ukladacia služba Zóny hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia, Aglomerácie hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia
 • 2023-06-04T16:58:54Z
 • 0.24 seconds
 • Min: 0.11
 • Average: 0.36
 • Max: 0.67
Web Feature Service (WFS) INSPIRE Ukladacia Sluzba - Chranene uzemia
 • 2023-06-04T16:59:57Z
 • 2.99 seconds
 • Min: 2.5
 • Average: 4.2
 • Max: 60.96
Catalogue Service (CSW) Národná vyhľadávacia služba Registra priestorových informácií
 • 2023-06-04T17:03:58Z
 • 3.46 seconds
 • Min: 0.21
 • Average: 1.67
 • Max: 5.82
Web Feature Service (WFS) INSPIRE Download Service – Administrative Units
 • 2023-06-04T17:04:55Z
 • 0.5 seconds
 • Min: 0.39
 • Average: 1.81
 • Max: 19.53
Web Feature Service (WFS) INSPIRE Download Service - Geographical Names
 • 2023-06-04T17:05:55Z
 • 0.26 seconds
 • Min: 0.2
 • Average: 1.14
 • Max: 60.79